Misja

Misją szkoły jest propagowanie królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój intelektualny. Gra w szachy uczy logicznego rozwiązywania problemów, które jest niezbędne na dalszych poziomach edukacji. Dzięki temu dzieci lepiej przyswajają wiedzę, łatwiej się uczą, potrafią rozwiązywać konfliktowe sytuacje, łatwiej osiągają sukces w życiu.

W naszej szkole kreujemy zasady zdrowego współzawodnictwa w myśl zasady fair-play. Organizowane turnieje są powszechnie dostępne zgodnie z sentencją „Gens una sumus” (Jesteśmy jedną rodziną).