Regulamin

XXV EDYCJA SUWALSKIEJ LIGI SZKOLNEJ W SZACHACH, SEZON 2018/2019

1.    CEL:
1.1  Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
1.2  Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
1.3  Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2.    ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach – www.sp11.suwalki.pl
Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” Suwałki – www.pablochess.pl
2.1  Kierownik zawodów: Piotr Zieliński (608 085 228).
2.2  Sędzia Główny XXV Edycji: IA Paweł Jaroch (692 244 586).

3.    TERMIN I MIEJSCE:
3.1  Zawody odbędą się w formie jednodniowych 8 turniejów, w czasie roku szkolnego 2018/2019, w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).
3.2  Potwierdzenie udziału zawsze do godziny 8:45 (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy), istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: paweljaroch84@gmail.com, początek każdego turnieju o godzinie 9:00.
3.3  Terminarz:
I Turniej               29.09.2018 r.                                                 V Turniej                    12.01.2019 r.
II Turniej              20.10.2018 r.                                                 VI Turniej                   09.02.2019 r.
III Turniej            18.11.2018 r.                                                   VII Turniej                  16.03.2019 r.
IV Turniej            02.12.2018 r.                                                  VIII Turniej                06.04.2019 r.

4.    UCZESTNICTWO:
4.1  W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2  Turnieje będą rozgrywane w trzech grupach:
Grupa A OPEN – dzieci i młodzież ucząca się
Grupa B do lat 11 – dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze
Grupa C do lat 9 – dzieci urodzone w 2010 roku i młodsze
4.3  W zawodach obowiązuje wpisowe: 10 zł.
4.4  Obowiązuje termin zgłoszeń najpóźniej na dwa dni przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego lub serwis turniejowy!

5.    SYSTEM ROZGRYWEK:
5.1  Turnieje jednodniowe będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 15 minut + 10 sekund za każde posunięcie. Punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
5.2  Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.

6.    NAGRODY:
6.1  Po każdych zawodach najlepsze 6 osób wśród chłopców i dziewcząt z każdej grupy otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy, pierwsze trzy osoby – medale, zwycięzcy – puchary.
6.2  Na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej po 10 pucharów, dyplomów i nagród dla dziewczynek i chłopców z wszystkich grup (przy frekwencji min. 50%).
6.3  Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 7 najlepiej punktowanych turniejów.
6.4  Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka (w każdej grupie).
6.5  Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).
6.6  Wręczenie nagród za podsumowanie XXV Edycji nastąpi 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 w SP nr 11 w Suwałkach.

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
7.1  Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
7.2  Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
7.3  Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
7.4  Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
7.5  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
7.6  Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
7.7  Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
7.8  Informacje turniejowe będą publikowane na stronie www.chessarbiter.com, www.pablochess.pl oraz na Facebook-u.