Regulamin XXVI SLS 2019/2020

1. CEL:
• Uczczenie 300 lat praw miejskich Suwałk.
Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach www.sp11.suwalki.pl
• Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” Suwałki www.pablochess.pl
Fundacja Jaćwież www.fundacjajacwiez.pl
Kierownik zawodów: Piotr Zieliński (608 085 228).
Sędzia Główny XXVI Edycji: IA Paweł Jaroch (692 244 586).

3. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w formie 8 turniejów, w czasie roku szkolnego 2019/2020, w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).
Potwierdzenie udziału zawsze do godziny 8.45 (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy), istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: paweljaroch84@gmail.com, początek każdego turnieju o godzinie 09.00.
Terminarz:
I Turniej 28.09.2019 r.
II Turniej 05.10.2019 r.
III Turniej 24.11.2019 r.
IV Turniej 14.12.2019 r.
V Turniej 11.01.2020 r.
VI Turniej 08.02.2020 r.
VII Turniej 14.03.2020 r.
VIII Turniej 04.04.2020 r.

4. UCZESTNICTWO:
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
Turnieje będą rozgrywane w trzech grupach (Grupa A zgłoszona do FIDE):
Grupa A OPEN – dla wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorośli)
Grupa B do lat 12 – dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze,
Grupa C do lat 9 – dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze,
W zawodach obowiązuje wpisowe: 10 zł.
• Obowiązuje termin zgłoszeń najpóźniej na dwa dni przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego lub serwis turniejowy!

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie. Punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.

6. NAGRODY:
Po każdych zawodach najlepsze 3 osoby wśród chłopców i dziewcząt z każdej grupy otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy, zwycięzcy – puchary. Za dalsze miejsca przewidziane są drobne upominki.
• Na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej za 6 pierwszych miejsc, a w indywidualnej za 6 pierwszych miejsc dla dziewczynek i chłopców z wszystkich grup.
• Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 7 najlepiej punktowanych turniejów.
• Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka (w każdej grupie).
Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
Informacje turniejowe będą publikowane na stronie www.chessarbiter.com, www.jacwiezsuwalki.pl oraz na Facebook-u.